Velkommen til mine opplevelser ved etableringen av økogrenden

Det var en gang et lite skogsområde i Holmestrand. Sakte men sikkert ble det forvandlet til en levende økogrend, bebodd av hyggelige miljøvennlige, og samtidig nok så vanlige, mennesker, som levde lenge og lykkelige. Her kan du følge med på hvordan den forvandlingen foregår.


Se også facebookgruppa Terra Libera Økogrend.

mandag 3. juni 2013

Terra Libera Stiftelsen og en velforening

De siste månedene har vi også brukt tid på organiseringsformen. I møtet 3. mai ble vi enige om følgende:
  1. Vi oppretter Terra libera Stiftelsen, som skal få boligområde i gave fra grunneierne. Området må skilles ut fra gården og får et eget gårds- og bruksnummer. Stiftelsen skal forvalte området og legge til rette for etableringen av økolandsbyen.
  2. Stiftelsen inngår punktfesteavtaler med de som ønsker å bygge hus i økogrenda.
  3. Vi oppretter i tillegg en velforening Terra Libera Økogrend, som tar seg av drift og vedlikehold av felleseiendommen og alle ønskelige aktivitetene.
Dette var et nytt milepæl i økogrendas historie! Vi feiret dette med en festmåltid med sjokoladekake og multekrem som dessert.

De laatste tijd hebben we ook tijd besteed aan onze organisatievorm. We hebben het volgende besloten:
  1. We richten een stichting op die het woongebied cadeau krijgt. De stichting moet ervoor zorgen dat er een ecodorp kan komen.
  2. De stichting verpacht de grond aan degene die een huis willen bouwen in het ecodorp.
  3. Daarnaast richten we een vereniging op die de gezamenlijke eigendommen zal onderhouden en activiteiten kan organiseren.
Dit was een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van ons ecodorpje! We vierden het met een feestmaaltijd met chocoladetaart na.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar