Velkommen til mine opplevelser ved etableringen av økogrenden

Det var en gang et lite skogsområde i Holmestrand. Sakte men sikkert ble det forvandlet til en levende økogrend, bebodd av hyggelige miljøvennlige, og samtidig nok så vanlige, mennesker, som levde lenge og lykkelige. Her kan du følge med på hvordan den forvandlingen foregår.


Se også facebookgruppa Terra Libera Økogrend.

mandag 18. november 2013

Drivhuset monteres

Som jeg skrev 16. oktober:
For å kunne flytte trenger vi også lagerplass til verktøy og diverse kjekt-å-ha saker, som vi nå har i kjelleren vår hjemme. Men i det nye huset har vi ikke en stor kjeller til slike ting. Vi tenkte å kjøpe en lagercontainer, men de er så stygge og store og dyre. Og hvis de blir stående på Terra Libera er det ikke så vakkert. Plutselig fikk vi ideen til å bygge et drivhus og bruke det som lagerplass i første omgang. Det betyr selvfølgelig også en del arbeid (3 dager?), men da har vi noe vi kan ha glede av i mange år fremover. Her blir det da heldigvis ikke et midlertidig bygg.

Zoals ik schreef op 16 oktober:
Voor de opslag van allerlei gereedschap en andere garagevullers dachten we aan een tweedehands stalen container, maar die is duur, groot en lelijk. En als die dan blijft staan in ons mooie ekodorp, is dat jammer. Plotseling kregen we het goede idee om een kas te kopen, die we dan eerst als opslag kunnen gebruiken. Dat betekent wel wat ekstra werk (3 dagen?), maar dan hebben we iets moois waar we vele jaren veel plezier van kunnen hebben. Hier dus geen tijdelijke oplossing!

I slutten av oktober hentet vi drivhuset. Alt så veldig oversiktlig ut. Fundamentet burde vi kunne sette opp i løpet av en dag, selve drivhuset i to eller tre dager. Men vi tenkte ikke på Murphys lov...

Eind oktober konden we de kas ophalen. Alles zag er overzichtelijk uit. Het fundament zou in de loop van een dag opgezet kunnen worden, de kas zelf in twee of drie dagen. Maar we vergaten de wet van Murphy...

Graverne hadde planert plassen.


Med en jordbor lager Sascha hullene til betongrørene.
Met een aardboor maakt Sascha de gaten voor de betonnen pijpen. 

Fundamentene sages på riktig lengde.
De fundamenten worden op lengte gezaagd.


Mmm, vannet renner inn i søylene...
Mmm, er loopt grondwater in de zuilen...


Gustaaf kom med graveren og gravde en grøft.
Gustaaf graafde een greppel met de graafmachine.


Nabo Helge kom med sekker skjellsand.
De buurman Helge kwam met schelpenzand.


Slik ble det en grøft med drensrør midt i drivhuset. På grunn av gravingen så tett inntil søylene stemte lengden av søylene ikke lenger, dessverre. I tillegg mye søl og vann.
Hiermee werd het een greppel met drainagepijpen in het midden van de kas.Door dit gegraaf klopte de lengte van de fundamenten natuurlijk niet meer. Bovendien werd het een grote modderpoel.Jeg fylte rørene med betong.
Ik vulde de pijpen met beton.


Å få søylene på lik høyde var ikke lett. Iveta og Aidas hjalp.
Het was niet makkelijk om de zuilen op gelijke hoogte te krijgen. Iveta en Aidas hielpen.
Så fikk vi et vanvittig pent lagt steingulv. Hurra for Aidas og Iveta!
We kregen een waanzinnig mooi gelegde stenen vloer. Leve Aidas en Iveta!Deretter monterte Aidas og Iveta hele drivhuset.
Daarna zetten Aidas en Iveta de hele kas in elkaar.

Ferdig!
Klaar!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar