Velkommen til mine opplevelser ved etableringen av økogrenden

Det var en gang et lite skogsområde i Holmestrand. Sakte men sikkert ble det forvandlet til en levende økogrend, bebodd av hyggelige miljøvennlige, og samtidig nok så vanlige, mennesker, som levde lenge og lykkelige. Her kan du følge med på hvordan den forvandlingen foregår.


Se også facebookgruppa Terra Libera Økogrend.

søndag 25. november 2012

12 timer

Dagene er korte - vi har bare 12 timer på byggeplassen i helgene. Vinteren har kommet, det sies at det vil bli snø til uka.

De dagen zijn kort - we hebben maar 12 uren op de bouwplaats in de weekeinds. De winter is gekomen, deze week gaat het sneeuwen, zeggen ze.


Inne er det godt og varmt. Vi får det ca. 15 grader uten problemer. Pipa er vinterklar og har nok trekk med aspirotoren på toppen, som snurrer tilfreds rundt. Den andre kanalen blir luftkanalen som kommer i baderommet. Aspirotoren fungerer uten strøm og snurrer allerede ved lite vind.

Binnen is het warm en prettig. We krijgen het ca. 15 graden zonder problemen. De schoorsteen is klaar voor de winter en heeft genoeg trek met de aspirotor erop, die tevreden ronddraait. Het andere kanaal wordt het luchtkanaal in de badkamer. De aspirotor werkt zonder electriciteit en draait al rond bij weinig wind.
Det siste vinduet har kommet, laget av Hovland. Det ble temmelig dyrt, grunnen er at vi ønsker at det kan åpnes. Men det blir fint med et rundt vindu til! Først må det males.

Het laatste raam hebben we nu ook gekregen, geproduceerd door Hovland. Wel een beetje duur, omdat we graag willen dat je het kunt openen. Maar leuk om nog een rond raam te hebben! Eerst moet het geschilderd worden.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar