Velkommen til mine opplevelser ved etableringen av økogrenden

Det var en gang et lite skogsområde i Holmestrand. Sakte men sikkert ble det forvandlet til en levende økogrend, bebodd av hyggelige miljøvennlige, og samtidig nok så vanlige, mennesker, som levde lenge og lykkelige. Her kan du følge med på hvordan den forvandlingen foregår.


Se også facebookgruppa Terra Libera Økogrend.

tirsdag 19. april 2011

Påske 2011: sommervær og vedstabling

Det er påskeferie, husbygging på fulltid for oss begge. Men som det er hele tiden: først må det gjøres noe annet. Nå er det at trestammene ligger i veien for at graveren kan komme til stedet hvor vi skal bygge verktøyboden. Det ble to dagers hardt og tungt jobbing: alle stammene ble saget opp og stablet til en flott vedstabel. Kanskje nok ved for et helt år?

Het is paasvakantie, fulltime bouwen. Maar zoals steeds moet er eerst iets anders gebeuren. Nu liggen de boomstammetjes in de weg voor de graver, die bij de plek moet kunnen komen waar we de schuur gaan bouwen. Twee dagen hard werken: alle stammetjes werden in korte stukken gezaagd en opgestapeld tot een mooie houtstapel. Misschien wel genoeg hout voor een heel jaar?

Disse stokkene liger i veien.
Deze stammetjes liggen in de weg.

Og blir til en vedstabel.
En worden een houtstapel.Litt å bære, gratis trening.
Lekker sjouwen, gratis training.


Resultatet etter to dager.
Het resultaat na twee dagen.


Når vil det være et hus der borte foran vedstabelen?
Wanneer zal er voor die houtsatpel in de verte een huis staan?

Etter all nyttig arbeid, litt møbelsnekkeri for egen bekvemhet og koselige pauser.
Na al dat nuttige werk, ook even wat leuks voor onszelf en prettige pauzes.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar