Velkommen til mine opplevelser ved etableringen av økogrenden

Det var en gang et lite skogsområde i Holmestrand. Sakte men sikkert ble det forvandlet til en levende økogrend, bebodd av hyggelige miljøvennlige, og samtidig nok så vanlige, mennesker, som levde lenge og lykkelige. Her kan du følge med på hvordan den forvandlingen foregår.


Se også facebookgruppa Terra Libera Økogrend.

tirsdag 26. oktober 2010

Byggetillatelse!!!!

Hurra, vi fikk byggetillatelsen! Først ville ikke kommunen behandle vår byggesøknad før veien opp mot området skulle være ferdig. Men det viser seg at det hjelper å klage. Onsdag 13. oktober fikk vi brevet med godkjenningen. 16. og 17. oktober jobbet vi mye på Terra Libera for å forberede byggestarten. Viktig er å rydde boområdet for småtrær og busker.
Hoera, wij hebben de bouwvergunning gekregen! Eerst wilde de gemeente onze aanvraag niet behandelen voordat de weg door het bos naar ons woongebied klaar zou zijn. Maar gebleken is dat het helpt om te klagen. Woensdag 13 oktober kregen we de brief met de bouwvergunning. In het weekeind van 16 en 17 oktober werkten we hard om de bouw voor te bereiden. Belangrijk is om ons woongebied vrij van struiken en boompjes te krijgen.

Gustav har en liten gravemaksin, og han hadde lyst til å hjelpe oss med å finne ut hvor mye jord det er opp på fjellet. Dette føltes virkelig som byggestart! Gustav smilte fra øre til øre. Han sa at han har gledet seg til dette øyeblikket i 15 år.


Guus heeft een kleine graafmaschine, en hij had wel zin om ons te helpen met uit te vinden hoe dik de laag met aarde is voor we bij de rotsen komen. Dit voelde echt als het begin van de bouw! Guus glunderde. Hij zei dat hij zich 15 jaar lang op dit moment had verheugd.
Sascha ser på resultatet: mmm, det er ikke mye jord, kanskje 50 cm. Det betyr at vi må sprenge for å få til en kjeller. En skuffelse. Det er jo ikke så miljøvennlig.
 


Sascha bekijkt het resultaat: mmm, niet zoveel grond voor de rotsen beginnen, misschien 50 cm. Dat betekent dat we dynamiet moeten gebruiken om een kelder te kunnen bouwen. Een teleurstelling. Dat is niet zo millieuvriendelijk.


Nå ser det ut som en byggeplass.
Nu ziet het er uit als een bouwplaats.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar