Velkommen til mine opplevelser ved etableringen av økogrenden

Det var en gang et lite skogsområde i Holmestrand. Sakte men sikkert ble det forvandlet til en levende økogrend, bebodd av hyggelige miljøvennlige, og samtidig nok så vanlige, mennesker, som levde lenge og lykkelige. Her kan du følge med på hvordan den forvandlingen foregår.


Se også facebookgruppa Terra Libera Økogrend.

mandag 18. oktober 2010

Hogst i skogen

I august 2010 fikk vi godkjent søknad for bygging av veien gjennom skogen til boligområdet. Og 15. september kom Viken Skog for å fjerne trærne på veitraseen. De hadde en litt annen oppfatning av hvor mye 15 meter er. Vi var på gråten da vi så den ødelagte skogen, vår skog er borte.

In augustus 2010 kregen we de bouwvergunning voor de weg door het bos naar de plek waar de huizen gaan komen. En op 15 september kwam Viken Skog om de bomen de verwijderen van het trase voor de weg. Zij hadden een ander ide over hoe breed 15 meter is. We konden wel huilen bij het zien van het verwoeste bos, ons bos is weg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar