Velkommen til mine opplevelser ved etableringen av økogrenden

Det var en gang et lite skogsområde i Holmestrand. Sakte men sikkert ble det forvandlet til en levende økogrend, bebodd av hyggelige miljøvennlige, og samtidig nok så vanlige, mennesker, som levde lenge og lykkelige. Her kan du følge med på hvordan den forvandlingen foregår.


Se også facebookgruppa Terra Libera Økogrend.

fredag 24. juni 2011

Vann

I går kom vannboreren. Igjen store maskiner og mye bråk. Og mye vann og steinmel opp i luften. Det ble boret 90 m dyp og det er mye vann, nok for 10 hus! Det var gode nyheter.

Gisteren kwam de waterman. Weer grote machines en veel geweld. En veel water en steenmeel de lucht in. Hij boorde 90 m diep en vond erg veel water, genoeg voor 10 huizen! Dat was goed nieuws.
Siden denne boreriggen var tilgjengelig, ba vi om å bore hull til betongfundamentene våre. Huset vårt kommer nemlig til å stå delvis på kjelleren og delvis på betongfundamenter. Boreren har mye jobb for tiden og jobber lange dager. Vår planlagte Sankt-Hans feiring hjemme ved bålet kunne vi bare glemme. Han var ikke ferdig før kl. 21 og da var vi for slitne.

Aangezien we nu beschikking hadden over een grote boor, lieten we meteen gaten boren voor de paalfundamenten voor ons huis. Het huis komt namelijk gedeeltelijk op de kelder en gedeeltelijk op betonnen palen te staan. De boorman heef veel werk op het ogenblik en maakt lange dagen. Onze geplande St. Johannesviering (de langste dag) bij een vuurtje in onze tuin konden we wel vergeten. Hij was niet klaar voor 21 uur en toen waren we te moe.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar