Velkommen til mine opplevelser ved etableringen av økogrenden

Det var en gang et lite skogsområde i Holmestrand. Sakte men sikkert ble det forvandlet til en levende økogrend, bebodd av hyggelige miljøvennlige, og samtidig nok så vanlige, mennesker, som levde lenge og lykkelige. Her kan du følge med på hvordan den forvandlingen foregår.


Se også facebookgruppa Terra Libera Økogrend.

fredag 15. juli 2011

Grunnarbeidet nærmer seg slutten

Jeg har fått kommentarer at det ikke er helt klart hvor søylene nå egentlig står. Alltid hyggelig med tilbakemelding, da vet jeg at noen leser bloggen min! Her er oversikten:

Ik kreeg commentaar dat het niet zo duidelijk is waar de zuilen nou eigenlijk staan. Erg leuk om commentaar te krijgen, dan weet ik dat sommigen mijn blog lezen. Ik weet nu ook dat armering geen nederlands woord is, maar dat het bewapening heet. Natuurlijk! Hier kan je goed zien waar de zuilen staan:


Men det tok ikke lang tid før søylene havnet under bakkenivå, eller bedre sagt: at bakkenivået ble hevet til der hvor det skal være.

Maar al gauw verdwenen onze mooie zuilen onder de grond, of liever gezegd: de grond kwam onhoog tot het niveau waar die moet liggen.


Graveren kom hver dag etter kl 15. Før han kunne gå videre, måtte vi sørge før at en del små ting var gjort: lage hull til ventilene i kjellerveggen, pusse kjellerveggen og få rørleggeren til å koble vannledningene sammen. Andre måtte kjøre stein til oss. Det er ikke mye plass for steinhaugene, derfor gjorde de dette over flere dager.

De graver kwam elke dag na 15 uur. Wij moesten er voor zorgen dat een aantal kleine dingen in orde waren, voor hij verder kon gaan: gaten maken in de keldermuur voor luchtventielen, de keldermuren pleisteren en ervoor zorgen dat de loodgieter kwam om de waterleidingen aan elkaar te koppelen. Anderen moesten stenen leveren. Aangezien er niet veel plek is voor deze steenmassa's, werd dit verspreid over verscheidene dagen.


Gravemaskinen står i spisestua vår på bildet overfor. Gøy at vi nå kan se hvordan huset vil bli.

De graafmaschine staat waar de eettafel gaat komen op het laatste plaatje. Leuk om te zien hoe ons huis gaat worden!

Rørleggeren har koblet sammen vannledningen fra vannbrønnen til ledningen til huset vårt. Det ble satt opp en stengekran. Forgreiningen til de andre framtidige husene må seinere, når noen ønsker å koble seg til, graves opp igjen. Vi plasserte et bord som stikker ut jorda, for å kunne finne stedet igjen. Deretter ble grøften fylt opp igjen, med vannledningen i bunn og et trekkrør for en strømkabel litt høyere opp. Vannledningen ligger akkurat dypt nok for å forbli frostfri.

De loodgieter koppelde de waterleiding van de bron aan de leiding naar ons huis. Hij zette er een afsluitkraan op. De aftakking naar andere toekomstige huizen moet later, als iemand zich aan de waterleiding wil koppelen, weer opgegraven worden. Daarom hebben we er een stok op gezet, die uit de grond omhoog steekt, zodat we die plek weer terug kunnen vinden. Daarna werd de greppel weer opgevuld met de waterleiding op de bodem en een trekkabel voor een electriciteitskabel wat hoger op. De waterleiding ligt precies diep genoeg om vorstvrij te blijven.


Nå er det litt fylling igjen, og til slutt en finere pukklag under huset og grunnarbeidet er ferdig.

Nog wat stenen erbij tussen de pilaren, en een klein laagje met fijner grind onder het huis en alle het grondwerk is klaar. På slutten av dagen hentet vi bærebjelkene, som skal ligge opp på betongsøylene. Tilhengeren var kanskje litt lite for bjelkene?

Aan het eind van de dag haalden we de dragers op, doe op de betonpalen komen te liggen. De aanhanger was misschien wat klein voor de balken? Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar